PRZEWODNIK DUCHOWY

ks. prałat bryg. Krzysztof Jackowski 

Ks. prałat Krzysztof Jackowski czuwa nad nami podczas codziennego wędrowania, jednocześnie opracowując sposób i szczegóły realizacji programu zgodnego z hasłem, przygotowując konferencje na poszczególne dni wędrówki.


 

   „Maryjo, Matko Odkupiciela, postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem człowieka. Niechaj nie ciąży nam zmęczenie, trud nie opóźnia naszych kroków, przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca. Zawsze bądź Matką wszystkich. Czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w Niebie pełni radości oglądali Twojego Syna”. 

 Jan Paweł II 13 maja 1991 roku,Fatima


 

 Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne i w 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. Św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na "Osiedlu Kinowa". W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.