Podstawowe informacje

Dla Pielgrzymów Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków Na Jasną Górę

Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę łączy w swoich szeregach strażaków zawodowych, ochotników i ich rodziny. W dniu 5 sierpnia, po błogosławieństwie w Bazyliki Katedralnej św. Floriana o godz. 6.00 przejeżdżamy do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Parafii Narodzenia Pańskiego.Wyruszamy razem z Pieszą Praską Pielgrzymką Rodzin po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7.00.

Pielgrzymka jest wielkim wysiłkiem duchowym i fizycznym, stąd jej uczestnikami mogą być ludzie o dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej, zdolni pokonać w ciągu dnia ponad 30 km. Motywem podjęcia pielgrzymiego trudu powinny być względy religijne i chęć rzetelnego poszukiwania Boga w otaczającej nas rzeczywistości z nadzieją i radością, w duchu modlitwy i ofiary, cierpliwości i pokuty, ze świadomością znoszenia pielgrzymich trudów i niewygód. 

Jeśli czujesz potrzebę by iść za siebie i innych, by dziękować, przebłagać, wynagrodzić, by wyprosić u Boga przez Maryję potrzebne łaski, wybierz się na te wędrowne rekolekcje, aby powrócić innym - lepszym człowiekiem. 


 Trasa pielgrzymki

Wynosi ok. 310 km i wymaga przejścia każdego dnia ok. 35 km w 6 – 7 etapach. Wyruszamy z Warszawy z Bazyliki Katedralnej Świętego Floriana i docieramy do klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie. Trasa biegnie różnymi drogami, bez względu na warunki atmosferyczne i stan dróg.

 


 

 Dzień pielgrzyma

Zaczyna się wcześnie rano przeważnie ok. 4:30 (ale bywa, że i wcześniej) a kończy się wieczornym apelem o 21:00. Każdego dnia pielgrzymom towarzyszy modlitwa poranna, modlitwa różańcowa, wspólny śpiew, codziennie Msza Św., konferencje. Po każdym etapie organizowany jest półgodzinny odpoczynek i jeden godzinny na obiad. Po dotarciu na nocleg zostaje czas na umycie się, kolację i przygotowanie się na kolejny dzień. Cisza nocna rozpoczyna się o godz. 22:00 w trosce o Twój odpoczynek, innych pielgrzymów..


Nocleg

Każdego wieczoru, po całodziennym marszu pielgrzymka dociera do miejsca noclegowego. Nocujemy przeważnie w strażnicach (OSP PSP).Na noclegu zachowujemy czystość. Śmieci i odpadki na noclegu należy zgromadzić w jedno miejsce ,gdzie  znajdują się  wywieszone worki na śmieci. W miejscu odpoczynki  w ciągu dnia służba ekologiczna rozstawia stojaki z workami na śmieci 


Wpisowe

Opłaty za pielgrzymkę wnosimy na noclegu w dniu rozpoczęcia pielgrzymowania  wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ( można pobrać na naszej stronie lub u organizatorów po przybyciu na szlak) - przy odbiorze identyfikatora i znaczka 

Całkowity koszt  10 dni wynosi:

DOROŚLI  --------------------------> 170 zł

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ  ------> 120 zł

EMERYCI I RENCIŚCI  ----------> 120 zł

DZIECI 7-14 LAT  ----------------> 100 zł

DZIECI DO 7 ROKU  -------------> 60 zł

 

*W związku ze zmianami organizacyjnymi od 2017 roku nie pobieramy składki na tzw. wspólny  stół.  Organizatorzy nie zabezpieczają żywności poza transportem darów  otrzymanych od gospodarzy na trasie przemarszu.